Mantena installerer lys fra Ledlight Group

Mantena AS, har nylig installert CrystalLed™ fra Ledlight Group til å lyse opp sin verkstedhall på Grorud i Oslo. Det er installert CrystalLed™96, med fargetemperatur 6000 Kelvin, på ca 9meters høyde. Ledlight Group har levert en løsning tilpasset miljøet i verkstedet for å ivareta at lyset både er funksjonelt, i hht belysnings-standarder og oppleves som behagelig med minimal blending for de som arbeider på verkstedet. Prosjektet er en første testfase hvor Mantena deretter vil vurdere en overgang til LED belysning på flere av sine verksteder. “Dette er et miljø hvor CrystalLed™ armaturer passer godt inn”, sier Hanne Markussen, daglig leder i Ledlight Group. “Presis og funksjonell belysning på industrielle fasiliteter er det CrystalLed™ armaturene er beregnet på, og vi ser frem til videre samarbeid med Mantena”.

Mantena AS og Mantena Sverige AB, er heleide datterselskap av NSB, og er spesialisert på vedlikehold av skinnegående kjøretøy. Selskapene har flere verkstedslokasjoner i Norge og Sverige.