Styringssystemer

Planlegg og styr LED lyset slik du ønsker det

Dimming og planlegging har blitt en integrert del av belysningsløsninger. Styringssystemer gir større brukerkontroll og en bedre lys opplevelse, samt sparer mye strøm.

Det finnes flere måter å implementere styringssystemer, som reduserer energiforbruket, sparer driftskostnader, opprettholder bransjestandarder og er miljøvennlige:

  • Forhåndsinstilt automatisk utkobling ihht til arbeidstid
  • Forhåndsinstilt dimming ved innslipp av dagslys
  • Forvaltning av ulike kabel-soner, som slår lyset på bare der det er nødvendig til enhver tid

DALI
Bilde: Ledlight Group sine styringssystemer følger DALI standarden

Ta kontakt for mer informasjon.